Archiwum autora: Elżbieta Wojtoń

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2022/2023 Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego należy składać w dniach od 1 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. W dniu 8 kwietnia 2022 r. będą podane do publicznej wiadomości listy

...czytaj więcej


Opłata za dożywianie w styczniu.

OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ: 16 dni x 3zł = 48 ZŁ    Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU Adres: Turze Pole 152, 36-200 Brzozów Nr konta 56 1020 2980 0000 2102 0091 2741 Tytułem: opłata za ciepły posiłek

...czytaj więcej


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130000 złotych

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu Załącznik nr 1 – oferta cenowa Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3

...czytaj więcej


Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

...czytaj więcej


Dziękujemy za docenienie naszej pracy i starań!

...czytaj więcej


Dożywianie – listopad

OPŁATA ZA MIESIĄC LISTOPAD: 18 dni x 3zł = 54 ZŁ    Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU Adres: Turze Pole 152, 36-200 Brzozów Nr konta 56 1020 2980 0000 2102 0091 2741 Tytułem: opłata za

...czytaj więcej


Akcja „Sprzątanie Świata”

Wraz z Gminą Brzozów  przyłączamy  się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Zostanie ona przeprowadzona 1 października 2021 r. (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych). Tegoroczne hasło kampanii brzmi „Myslę, więc nie śmiecę”. Założenia akcji doskonale wpisują się w Program Wychowawczy-Profilaktyczny  naszej szkoły.

...czytaj więcej


Dożywianie w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczynamy dożywianie w szkole Osoby chętne proszone są o zapisy u wychowawców. Ruszymy po zebraniu list od wychowawców Dzienny koszt posiłku w tym roku szkolnym będzie wynosił 3 zł   Opłaty za ciepły posiłek są dokonywane tylko w formie przelewu. Wysokość opłat

...czytaj więcej


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

...czytaj więcej


Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy oraz Przyjaciele Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu. Przed nami inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Tradycyjnie rozpoczniemy go mszą święta o godzinie 8:30, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Następnie uczniowie wspólnie

...czytaj więcej