Opłata za dożywianie w styczniu.

OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ: 16 dni x 3zł = 48 ZŁ 

 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU

Adres: Turze Pole 152, 36-200 Brzozów

Nr konta 56 1020 2980 0000 2102 0091 2741

Tytułem: opłata za ciepły posiłek (imię i nazwisko, klasa, miesiąc)

 

W razie pytań o kontakt z sekretariatem szkoły 134341391