Kontakt

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki

Turze Pole 152

36-200 Brzozów
tel. 134341391
e-mail: spturze@poczta.onet.pl

 

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turzym Polu:

05 8642 1113 2011 9330 4074 0001

 

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://szkolapodstawowaturzepole.bip.gov.pl/

Skrytka_ESP posiadająca adres /SPTurzePole/SkrytkaESP 

 

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP  mogą  przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.