Kontakt

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki

Turze Pole 152

36-200 Brzozów
tel. 134341391

Uwaga! Nowy adres e- mail szkoły: sekretariat@spturzepole.pl

e-mail: spturze@poczta.onet.pl (stara poczta wygaśnie z dniem 30.09.2022r)

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Turzym Polu:

38 1020 2980 0000 2202 0144 0502

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://szkolapodstawowaturzepole.bip.gov.pl/

Skrytka_ESP posiadająca adres /SPTurzePole/SkrytkaESP 

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP  mogą  przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.