Reforma Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat planowanej

reformy oświaty

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie link do informacji o reformie edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej – serwis: reforma edukacji http://reformaedukacji.men.gov.pl