Kadra

Zuzanna Konieczna – Dyrektor Szkoły, biblioteka
Marzanna Pańko-Wojtowicz — nauczany przedmiot: j. polski
Agata Bereza — nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Anna Błaszczak— nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rozenbajgier — nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Marek Grządziel — nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Maria Pelc — nauczany przedmiot: j. polski, biblioteka, świetlica
Renata Hałka— nauczany przedmiot: j. angielski, świetlica
Renata Dydak- Szlama— nauczane przedmioty: matematyka, fizyka
Edyta Sabat — nauczany przedmiot: religia, WDŻ
Kinga Zajdel— nauczany przedmiot: chemia
Beata Konieczna — pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
Anna Kwiatkowska-Bodnar – nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa, historia, WOS
Justyna Nowak – nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Klaudia Lisowska– logopeda
Natalia Glazer-Pająk– nauczany przedmiot: geografia, biologia
Maciej Tymkiewicz – nauczany przedmiot: muzyka, informatyka, technika
Justyna Zimoń – nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki
Grażyna Piotrowska – nauczyciel wspomagający
Dorota Długosz – nauczany przedmiot: plastyka
Magdalena Wasilewska – nauczany przedmiot: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
Grażyna Piotrowska – nauczany przedmiot: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
Marta Skiba – nauczany przedmiot: świetlica
ks. Piotr Łysek – nauczany przedmiot: religia