Kadra

Zuzanna Konieczna – Dyrektor Szkoły, biblioteka

Marzanna Pańko-Wojtowicz — nauczany przedmiot: j. polski

Agata Bereza — nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Anna Błaszczak— nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Rozenbajgier — nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Marek Grządziel — nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Maria Pelc — nauczany przedmiot: j. polski, biblioteka,

Renata Hałka— nauczany przedmiot: j. angielski, świetlica

Renata Dydak- Szlama— nauczane przedmioty: matematyka, fizyka

Edyta Sabat — nauczany przedmiot: religia, WDŻ

Małgorzata Ostrowska— nauczany przedmiot: chemia

Beata Konieczna — pedagog szkolny, pedagog specjalny

Anna Kwiatkowska-Bodnar – nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa, historia, WOS

Justyna Nowak – nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Magdalena Szuba- logopeda

Natalia Glazer-Pająk- nauczany przedmiot: przyroda, geografia

Maciej Tymkiewicz – nauczany przedmiot: muzyka, informatyka, technika

Justyna Zimoń – nauczany przedmiot: język angielski, język niemiecki

Dorota Długosz – nauczany przedmiot: plastyka

Magdalena Wasilewska – nauczany przedmiot: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Grażyna Piotrowska – nauczany przedmiot: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

ks. Piotr Łysek – nauczany przedmiot: religia