Kadra

Zuzanna Konieczna – Dyrektor Szkoły, biblioteka
Marzanna Pańko-Wojtowicz — nauczany przedmiot: j.polski
Agata Bereza — nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Anna Błaszczak— nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rozenbajgier — nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Marek Grządziel — nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Maria Pelc — nauczany przedmiot: j. polski, biblioteka, świetlica
Renata Hałka— nauczany przedmiot: j. angielski, świetlica
Renata Dydak- Szlama— nauczane przedmioty: matematyka, fizyka
Edyta Sabat — nauczany przedmiot: religia, WDŻ
Kinga Zajdel— nauczany przedmiot: chemia
Beata Konieczna — pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
Anna Kwiatkowska-Bodnar – nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa
Justyna Nowak – nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Lesław Błaż – nauczany przedmiot: historia, WOS
Sabina Dytko-Gerlach- logopeda
Natalia Glazer-Pająk- nauczany przedmiot: geografia, biologia
Maciej Tymkiewicz – nauczany przedmiot: muzyka, informatyka

Grażyna Piotrowska – nauczyciel wspomagający

Dorota Długosz – nauczany przedmiot: plastyka

ks. Piotr Łysek – nauczany przedmiot: religia

Anna Barańska – nauczany przedmiot: j. angielski

Marta Fitkowska – nauczany przedmiot:j. niemiecki