Archiwum autora: ek

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu na rok szkolny 2022/2023 Lista przyjętych 2022-2023

...czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Dokument_2022-02-23_091630

...czytaj więcej


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130000 złotych

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Opis przedmiotu zamówienia Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Umowa

...czytaj więcej


Opłata za dożywianie w lutym

OPŁATA ZA MIESIĄC LUTY: 10 dni x 3 zł = 30 ZŁ    Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU Adres: Turze Pole 152, 36-200 Brzozów Nr konta 56 1020 2980 0000 2102 0091 2741 Tytułem: opłata

...czytaj więcej


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2022/2023 Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego należy składać w dniach od 1 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. W dniu 8 kwietnia 2022 r. będą podane do publicznej wiadomości listy

...czytaj więcej


Opłata za dożywianie w styczniu.

OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ: 16 dni x 3zł = 48 ZŁ    Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU Adres: Turze Pole 152, 36-200 Brzozów Nr konta 56 1020 2980 0000 2102 0091 2741 Tytułem: opłata za ciepły posiłek

...czytaj więcej


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130000 złotych

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu Załącznik nr 1 – oferta cenowa Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3

...czytaj więcej


Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

...czytaj więcej


Dziękujemy za docenienie naszej pracy i starań!

Dokument_2021-10-29_095254
...czytaj więcej


Dożywianie – listopad

OPŁATA ZA MIESIĄC LISTOPAD: 18 dni x 3zł = 54 ZŁ    Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU Adres: Turze Pole 152, 36-200 Brzozów Nr konta 56 1020 2980 0000 2102 0091 2741 Tytułem: opłata za

...czytaj więcej