Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Informujemy, iż wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zostały zakwalifikowane.

Rodzice proszeni są o pisemne złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej do 3 kwietnia a do oddziału przedszkolnego do 5 kwietnia 2024 r., u pani Justyny Nowak lub w sekretariacie szkoły.