Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego należy składać w dniach od 1 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do dnia 20 kwietnia 2022 r. rodzice mają czas na potwierdzenie w formie pisemnej woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej  na rok szkolny 2022/2023 

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej należy składać w dniach od 1 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r.

Zapisy dzieci z naszego obwodu do klasy pierwszej odbywają się od 1 lutego 2022 r do 25 lutego 2022 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej gminy po linkiem:

https://brzozow.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023/