Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130000 złotych