Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2021/2022

Wnioski należy składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

W dniu 9 marca 2021 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do dnia 12 marca 2021 r. rodzice mają czas na potwierdzenie w formie pisemnej woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu 19 marca 2021 r.

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej  na rok szkolny 2021/2022 (spoza obwodu)

Wnioski należy składać w dniach od 15 marca do dnia 26 marca 2021 r.

Zapisy dzieci z naszego obwodu do klasy pierwszej odbywają się od 8 lutego 2021 r do 26 lutego 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej gminy po linkiem: