Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2023/2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów podaję do informacji harmonogram postepowania oraz obowiązujące w szkole druki, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Poniższe dokumenty należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kontynuacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli