Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej 2023/2024

Na podstawie Zarządzenia nr 10/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych podaję do informacji harmonogram postepowania oraz obowiązujące w szkole druki, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Poniższe dokumenty należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie woli

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I