Opłata za dożywianie za październik.

Opłata za dożywianie za październik wynosi 42 zł (21 dni x 2 zł), płatne do 8 października u pedagoga szkolnego.

Dnia 7 i 31 października nie korzystamy z dożywiania.