Opłata za dożywianie za kwiecień.

Opłata za dożywianie za kwiecień wynosi 20 zł (10 dni x 2 zł)

Prosimy o terminowe wpłaty.