Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z 2019 r. z późn.zm)  dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 są:

31.10.2022 r., 28.04.2023 r., 2.05.2023 r., 23-26.05.2023 r., 9.06.2023 r.