INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

Informujemy, że wszystkie podania rodziców zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 dostępna jest w budynku szkoły i w oddziale przedszkolnym.

Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o dostarczenie przez rodziców  do 29 marca oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Stosowny druk oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły bądź u nauczyciela oddziału przedszkolnego.