Dożywianie w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczynamy dożywianie w szkole

Osoby chętne proszone są o zapisy u wychowawców.

Ruszymy po zebraniu list od wychowawców

Dzienny koszt posiłku w tym roku szkolnym będzie wynosił 3 zł

 

Opłaty za ciepły posiłek są dokonywane tylko w formie przelewu. Wysokość opłat za kolejne miesiące będzie podawana na stronie Szkoły Podstawowej w Turzym Polu i poprzez dziennik elektroniczny. Należy je uiszczać do 1-go każdego m-ca.