Dożywianie

Od 1 października rozpoczynamy dożywianie w szkole.

Osoby chętne proszone są o zapisy u wychowawców.

Informujemy, że zmienia się sposób dokonywania wpłat.

Opłaty za ciepły posiłek są tylko w formie przelewu. Wysokość opłat za kolejne miesiące będzie podawana na stronie Szkoły Podstawowej w Turzym Polu i poprzez dziennik elektroniczny. Należy je uiszczać do 1-go każdego m-ca.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłaty. 

Nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie – uczniowie ze zgłoszonymi odpowiednio wcześniej nieobecnościami proszeni są o kontakt z wychowawcą w celu wyliczenia kwoty.

 

OPŁATA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK – 19 dni x 2 zŁ = 38 ZŁ 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy:  SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZYM POLU

Adres:  Turze Pole 152, 36-200 Brzozów

Nr konta  56 1020 2980 0000 2102 0091 2741

Tytułem:  opłata za ciepło posiłek (imię i nazwisko, klasa, miesiąc)

W razie pytań o kontakt z sekretariatem szkoły  134341391