Aktualności

Komunikat Burmistrza Brzozowa

Prosimy na bieżąco informować dyrektora szkoły o potrzebie objęcia dzieci opieką w oddziale przedszkolnym.

...czytaj więcej


Ważna informacja dot. oddziału przedszkolnego

Ważna informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Szanowni Państwo, po konsultacjach z organem prowadzącym, jakim jest Gmina Brzozów informuję, że zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone. Oznacza to, że nie rozpoczynamy od jutra zajęć opiekuńczych w budynku oddziału.

...czytaj więcej


Harmonogram spotkań on-line

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w celu lepszej organizacji wideokonferencji dla uczniów powstał harmonogram, by nie nakładały się godziny, w których nauczyciele będą łączyć się z uczniami on-line. O zamiarze prowadzenia wideokonferencji, każdorazowo nauczyciele będą informować uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem, tak

...czytaj więcej


Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 4.-8.05.2020

https://drive.google.com/open?id=1apLztJFJFba2mKDw3QXHDHPOnEaHQ2o9

...czytaj więcej


Święta majowe

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Mieszkańcy Turzego Pola. Święta majowe odgrywają dużą rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz umacnianiu poczucia przywiązania od Ojczyzny. Dzień Flagi jest doskonałą okazją do refleksji nad mającą wielowiekową tradycję symboliką naszych barw narodowych, które reprezentują Polskę i

...czytaj więcej


Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 27.-30.04.2020

https://drive.google.com/drive/folders/1nTaNJS-lCTLUqnqnYXkoa6k4FotOc3iu?usp=sharing

...czytaj więcej


Egzaminy ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Znamy już terminy egzaminów dla uczniów kończących szkołę podstawową. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również

...czytaj więcej


Prośba o wsparcie

Szanowni Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele naszej szkoły oraz wszyscy, którzy czytacie ten post. Zwracam się do Was z ogromną prośbą o wsparcie akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Brzozów, w tym mieszkańców Turzego Pola . Jeśli ktoś z Was posiada

...czytaj więcej


20.04.2020 Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 20.-24.04.2020

https://drive.google.com/drive/folders/1FIoVupL0StFNv21s_pCUZz3W26GBMyEb?usp=sharing

...czytaj więcej


Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 15.-17.04.2020

https://drive.google.com/drive/folders/12LzSyupKMVFttlIt9GDIEG0kXO2DkREm?usp=sharing

...czytaj więcej