Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od 9 listopada klasy I-III  przechodzą na zdalne nauczanie.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu,  zorganizowane będzie nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Rodziców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 i którzy deklarują konieczność korzystania przez ich dzieci z opieki świetlicowej proszę o informację poprzez dziennik elektroniczny o potrzebie zorganizowania w/w opieki do jutra ( 6.11.) do godziny 15:00.

Dla uczniów klasy ósmej zostaną zorganizowane konsultacje na terenie szkoły. Harmonogram w/w konsultacji zostanie podany do wiadomości uczniów i rodziców w najbliższym czasie.

Oddział przedszkolnych pracuje stacjonarnie, bez zmian.

 

W razie pytań pozostaję w kontakcie telefonicznym bądź mailowym

Zuzanna Konieczna

dyrektor szkoły