Zakończenie projektu FIO

10 listopada  b.r w Zespole Szkół w Turzym Polu miało miejsce podsumowanie projektu „Mamy z klasą (piątą) wyruszają w świat” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Projekt opracowały wspólnie wychowawczyni klasy piątej (obecnie szóstej) i mamy uczniów tej klasy. Jego celem było zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, poznanie walorów przyrodniczych bliższej i dalszej okolicy ,  zacieśnienie kontaktów między mieszkankami wsi i nawiązanie lepszej współpracy ze szkołą.

W ramach projektu zorganizowano wycieczki na Ścieżkę Przyrodniczo – Dydaktyczną do Brzozowa oraz do rezerwatu „Cisy” w Malinówce, wyprawy po zioła i na grzyby. Największymi atrakcjami tego projektu były jednak dwie wycieczki autokarowe: w Bieszczady i na Podhale, gdzie oprócz podziwiania piękna górskiego krajobrazu uczestnicy mogli skorzystać z dobrodziejstwa wód termalnych w Białce Tatrzańskiej.

Inicjatywa ta  spełniła swoje założenia i oczekiwania, wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w wycieczkach. Działania te przyczyniły do poszerzenia możliwości spędzania wolnego czasu  z rodziną aktywniej niż tylko w domu przy telewizorze i komputerze.

Podczas zakończenia wręczono nagrody dla wykonawców zielników, otwarto wystawę fotograficzną, a mamy przygotowały poczęstunek nie tylko dla uczestników projektu ale dla wszystkich uczniów szkoły.