Wyprawka szkolna oraz stypendia szkolne

Szanowni rodzice.

Na stronach Urzędu Gminy Brzozów pojawiły się informacje na temat Rządowego Programu Wyprawka Szkolna 2015 oraz wnioskowania o stypendia szkolne.

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

O dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” mogą ubiegać się rodzice uczniów kl. III Szkoły Podstawowej, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł oraz rodzice uczniów objętych kształceniem specjalnym ( posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), dla których dofinansowanie podręczników jest poza kryterium dochodowym. Termin składania wniosków do dyrektora szkoły upływa 7 września 2015 r. Dodatkowo przypominam, że aby otrzymać dofinansowanie rodzice zobowiązani są przedstawić dowód zakupu podręczników dla dziecka, któremu przysługuje dofinansowanie.

 

STYPENDIA SZKOLNE

„Do dnia 15 września br., włącznie będą przyjmowane wnioski o stypendia szkolne. Ubiegać się o nie mogą zamieszkali na terenie gminy Brzozów rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wnioski wydawane będą w Wydziale Edukacji Polityki Społecznej i Zdrowia ( pok.10 i 11 parter) Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Podstawowym warunkiem starania się o stypendium jest kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto.” – informacja ze strony www.brzozow.pl

Na w/w stronie znajdują się także do pobrania niezbędne dokumenty.

 

Pedagog szkolny.