Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej

Szanowni Państwo,

informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci, którzy w terminie złożyli dokumenty zostali zakwalifikowani do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Proszę, aby rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przysłali na adres mailowy szkoły (spturze@poczta.onet.pl )  informację z potwierdzeniem, że ich dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczać do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Turzym Polu.

Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej się znajdujemy, termin oraz forma potwierdzenia uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego zostają zmienione z papierowej na elektroniczną oraz wydłużony do 27.03.

Zuzanna Konieczna

dyrektor szkoły