Wycieczka do Trzcinicy

Wycieczka do Trzcinicy – „Karpacka Troja”

W piątek 10 marca uczniowie Zespołu Szkół w Turzym Polu mieli możliwość wyjazdu  do skansenu „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła. 43 osobowa grupa brała udział w warsztatach malowania słowiańskich pisanek oraz oglądała film poświęcony odkryciu najstarszego obiektu obronnego na ziemiach polskich. Własnoręcznie wykonane pisanki dzieci zabrały ze sobą do domu. Za pomoc w opiece nad dziećmi dziękuję Pani Beacie  Koniecznej oraz  Panu  Lesławowi  Błażowi.

Marek Grządziel