WAŻNE informacje

Szanowni Rodzice,

 

 

20 marca br. zostało podpisane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na podstawie w/w przepisów od 25.03-10.04. 2020 szkoły w całej Polsce rozpoczęły kształcenie na odległość.

 

Informuję, że w naszej szkole zdalne kształcenie odbywa się poprzez dziennik elektroniczny oraz  platformę google classroom.

 

Od dzisiaj, tj. 25.03. poprzez te dwa kanały komunikacyjne odbywać się będą regularne zajęcia dla Państwa dzieci.

 

Każdy z Państwa otrzymał od nauczycieli poszczególnych przedmiotów kod, do zalogowania się w google classroom. Proszę by w klasach 0-III logowania dokonywali rodzice i przekazywali informacje od nauczycieli swoim dzieciom.

Począwszy od klasy IV na platformę google classroom proszę, by zalogowali się do każdego przedmiotu uczniowie a nie Państwo.

 

Każdy zalogowany uczeń powinien swoje konto mieć podpisane imieniem i nazwiskiem i zalogować się do WSZYSTKICH zajęć, jakie obowiązują go w bieżącym roku szkolnym.

 

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo zebrane w jednym miejscu informacje o formach i terminach konsultacji z nauczycielami.

 

Otrzymacie także informację o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać (takie źródła podawane są także na bieżąco podczas każdych zajęć).

 

Opracowujemy także dla Państwa tygodniowe zakresy treści nauczania do zrealizowania przez uczniów oraz informacje o sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, tak by mogli Państwo na bieżąco śledzić, czego uczniowie powinni nauczyć się w danym tygodniu i by sami uczniowie wiedzieli na co należy zwrócić uwagę. Proszę pamiętać, że w przypadku trudności, bądź niejasności ZAWSZE możecie zwrócić się do nauczyciela o pomoc.

 

O postępach w nauce, będziecie informowani poprzez dziennik elektroniczny, gdyż tam będą pojawiać się oceny Waszych dzieci.

 

Proszę również zwrócić uwagę, że materiały i zadania przesyłane uczniom nie będą wymagały ciągłego przebywania dzieci przed monitorami komputerów. Nauczyciele będą łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

 

W dzienniku elektronicznym pojawiać się będą zarówno tematy zajęć, jaki i informacje o zadaniach  do wykonania. Nie będzie odnotowywana obecność. Każdorazowe zalogowanie się do dziennika, do classroom i wykonanie zadania oraz informacja zwrotna do nauczyciela będzie traktowane jako obecność na zajęciach.

 

Doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nie wszystkie tematy zajęć można przeprowadzić zdalnie, dlatego programy nauczania nauczyciele dostosowują tak, by jak najmniej obciążać zarówno uczniów, jak i Was Rodziców.

 

Jeśli pojawią się problemy techniczne, trudności z jakimś zadaniem, czy po prostu będziecie Państwo potrzebować pomocy, bardzo proszę zgłaszać to bezpośrednio nauczycielom uczącym danego przedmiotu. Jestem o tym przekonana, że wspólnie uda Wam się rozwiązać wszystkie trudności.

 

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy czy wsparcia ze strony pedagoga szkolnego, pani Beata jest do Waszej dyspozycji.

 

Jeśli uznają Państwo, że sytuacja tego wymaga, nie zapominajcie także o tym, że dyrektor szkoły także służy swoją pomocą.

 

Pamiętajmy proszę, by w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, nie zapominać o zwykłej ludzkiej życzliwości. Dbajmy o przyjazne stosunki interpersonalne między sobą, współpracujmy i bądźmy dla siebie pomocni.

 

Życzę nam wszystkim dużo siły i co najważniejsze zdrowia. Zadbajmy szczególnie o nie, gdyż zdrowie teraz jest najważniejsze.

 

Pozostaję w kontakcie telefonicznym, mailowym.

 

Zuzanna Konieczna

Dyrektor szkoły