Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 18.-22.05.2020 r.

https://drive.google.com/drive/folders/1644mSnKKyyOLcfYxjNm1kmf26RDIqlmP?usp=sharing