Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę”

W ubiegłym roku szkolnym realizowaliśmy projekt „Nawigacja w każdą pogodę”. Koordynatorem działań była p. dyrektor Zuzanna Konieczna, zaś realizatorami wychowawcy klas VI, VII i VIII, tj. p. Beata Konieczna, p. Lesław Błaż, p. Marzanna Pańko-Wojtowicz.
Czym był ów projekt?
Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).
To także wsparcie w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:
– Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,
– Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Zachęcamy inne szkoły do realizacji programu, bo w naszej opinii jest on bardzo dobrze przygotowany a jego wdrożenie potrzebne zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/
Zuzanna Konieczna
307188743_563173162271968_7954541837232732100_n