Święta majowe

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Mieszkańcy Turzego Pola.
Święta majowe odgrywają dużą rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz umacnianiu poczucia przywiązania od Ojczyzny. Dzień Flagi jest doskonałą okazją do refleksji nad mającą wielowiekową tradycję symboliką naszych barw narodowych, które reprezentują Polskę i Polaków na całym świecie. Z kolei rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja przypomina nam o jednej z ostatnich prób ratowania niepodległości Polski w XVIII wieku, której dziełem było uchwalenie pierwszej w Europie postępowej konstytucji.
Przed nami Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niestety, w tym roku nasza społeczność nie ma możliwości wspólnego świętowania majowych uroczystości w budynku szkoły. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w tym trudnym dla nas czasie pokazać jak potrafimy się jednoczyć. Wywieśmy flagi na znak solidarności w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Polsce! Bądźmy bohaterami w swoich domach!
Dołączycie do akcji?

Lesław Błaż

95764346_2871127356312534_8474909256074657792_o