Sukces uczennic naszej szkoły

Kolejny sukces uczennic naszej szkoły

na XI Międzyszkolnym Konkursie Poezji

i Piosenki Obcojęzycznej „Poliglota”

w Rymanowie

23 lutego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej „Poliglota” pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Tego roku wzięło w nim udział 60 gimnazjalistów z 20 szkół powiatu brzozowskiego, krośnieńskiego i sanockiego, którzy prezentowali utwory w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim. Wysoki poziom językowy i wokalny sprawił,że jury – w skład którego wchodziło siedmioro członków, m.in.  nauczyciele językowcy, muzycy,a mianowicie: Irena Balik, Anna Śliwka, Magdalena Szybka, Magdalena Piotrowska, Marzena Komska-Ciesielska, Katarzyna Piwowar oraz Frantisek Geisler  (Native Speaker) – miało niełatwe zadanie, aby wyłonić najlepszych. Ocenie komisji konkursowej  podlegały: poprawność językowa, dobór repertuaru, dykcja, interpretacja utworu , znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Nasze uczennice  zaprezentowały się  po raz kolejny jako wspaniałe wokalistki i wywarły ogromne wrażenie na jury. Martyna Wrona z utworem Davida Guetta „Titanium” zajęła III miejsce, natomiast  Julia Ryń z utworem z repertuaru Adele „When We Were Young” otrzymała wyróżnienie w kategorii „piosenka” .

Składamy wyrazy uznania także innym naszym reprezentantkom, które zaśpiewały utwory na równie wysokim poziomie  – uczennicy klasy I gimnazjum Weronice Żak oraz uczennicom klasy V Wiktorii Kędrze i Julii Ryń. Wszystkim naszym reprezentantom bardzo serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za podjęty trud wniesiony w profesjonalne przygotowanie występów. Życzymy dalszych sukcesów!!!

Monika Wojtoń