REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie Zarządzenia Nr14 /2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów podaję do informacji harmonogram postepowania oraz obowiązujące w szkole druki, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na podstawie Zarządzenia nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych podaję do informacji harmonogram postepowania oraz obowiązujące w szkole druki, w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Poniższe dokumenty należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Dokumenty do pobrania: