Przedświąteczny czas w naszej szkole

20 grudnia w naszej szkole odbyła się akademia przygotowująca uczniów do dobrego przeżywania tajemnicy świąt Bożego Narodzenia.

Tegoroczne jasełka przygotowywane pod okiem Pani Zuzanny Koniecznej i Pani Edyty Więch były zatytułowane „ Świąteczna ulica.”

Aktorami byli uczniowie – przedstawiciele różnych klas, którzy wspaniale wykonali swoje zadanie.

Uświetnieniem uroczystości był międzyklasowy konkurs kolęd, którego inicjatorkami były opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Pani Iwona Adamska-Baran oraz Pani Maria Pelc. Powołane jury w składzie: Bożena Anyszewska – dyrektor szkoły, Marzanna Pańko-Wojtowicz – nauczyciel, Robert Federczak – sołtys wsi oraz Jan Wojtowicz – prezes Ludowego Zespołu Sportowego nagrodzili wszystkie klasy miejscami na podium, doceniając wkład i zaangażowanie każdego ucznia.

Wielką radość sprawiły dzieciom słodkie upominki, które już po raz kolejny ufundował prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Zwieńczeniem uroczystości było dzielenie się opłatkiem i wieczerza wigilijna, którą przygotowali rodzice. Nie brakło także wspólnego kolędowania, uśmiechów i życzliwości. Świadczyć to może, że w naszej szkole Jezus narodził się prawdziwie.

Edyta Więch

Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół w Turzym Polu dziękują rodzicom za przygotowanie wigilii szkolnej.

Serdecznie dziękujemy:

Monice Dziurze, Marii Pelc, Joannie Rygiel, Marcie Pigoń, Teresie Dykiel, Bernadecie Majdzie, Jadwidze Moniak, Edycie Pilszak, Marii Winnickiej, Renacie Kędrze, Lucynie Zgłobickiej, Sylwii Luteckiej, Felicji Mazur, Agnieszce Bernat, Lidii Borek, Agnieszce Hędrzak, Jolancie Futymie, Magdalenie Bąk, Zofii Dziepak, Monice Górniak, Renacie Komskiej, Katarzynie Nastał, Marzenie Dmitrzak, Marioli Mazur, Iwonie Ryń, Marzannie Pańko-Wojtowicz, Agnieszce Bigos, Katarzynie Federczak, Małgorzacie Kędrze, Barbarze Żak, Halinie Sieńczak i Dominice Kędrze.

Zdjęcia z uroczystości w Naszej Galerii