Prośba pedagoga skierowana do rodziców

Szanowni Rodzice!

Zwracam się z prośbą o zalogowanie się do dziennika elektronicznego i uzupełnienie anonimowej ankiety – diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym, której wyniki posłużą do opracowania zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Link do ankiety został przesłany rodzicom uczniów klas III – VIII dnia 7 września. Termin wypełnienia do czwartku 17 września.

pedagog szkolny

Beata Konieczna