Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Piękna nasza Polska cała, dobra i skromna – jak każda Mama. Wszystkich nas płaszczem otuliła, pszenicznym chlebem nakarmiła. W sercach Polaków pozostań na zawsze. Bądź ostoją, schronieniem i tarczą. I duży, i mały – niech się Tobą opiekuje! Kocham Cię, Polsko! Polsko – dziękuję!

Nasza placówka w tym roku szkolnym bierze udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała”. Będą go realizować oddział przedszkolny oraz klasy I-III.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

 Plakat Informacyjny