Organizacja pracy szkoły 4.-16.05.2021

Szanowni Rodzice,

zgodnie z najnowszym rozporzadzeniem ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…) informuję, że od 4 maja do stacjonarnej nauki w szkole powracają uczniowie klas I-III. Klasy I i II uczą się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, zaś klasa III powraca do planu sprzed zdalnego nauczania ( zajęcia rozpoczynają od g. 8:55).

Uczniowie klas IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej do 16.05.2021 r. Szczegóły orgnizacji i rozwiązań hybrydowego nauczania klas IV-VIII dla naszej szkoły podam Państwu w nieco późniejszym czasie. Wymaga to bowiem racjonalnego i zgodnego z zapisem rozporządzenia podziału klas.

Przypominam również, że w maju wypadają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dyrektorskie). Są to 25.-28.05.2021 r.

Zachęcam do umieszczenia zdjęć z flagą na fb szkolnym pod specjalnie przygotowanym postem. Życzę wszystkim spokojnego weekendu majowego.

Pozostaję w kontakcie mailowym i telefonicznym.

Pozdrawiam,
Zuzanna Konieczna.