Organizacja pracy szkoły 17.- 28.05.2021

Szanowni Państwo,

Od 17.05. klasy IV-VIII rozpoczynają powrót do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym. Z uwagi na to, że nie więcej niż 50% uczniów klas IV-VIII może uczyć się stacjonarnie poniżej przedstawiam, jak nauczanie hybrydowe będzie zorganizowane w naszej szkole:

17.05. stacjonarnie uczyć się będą klasy IV i VIII, zdalnie kl. V, VI, VII
18.05 stacjonarnie uczyć się będą klasy V, VI i VIII, zdalnie kl. IV, VII
19.05. stacjonarnie uczyć się będą klasy VII i VIII, zdalnie kl. IV, V, VI
20.05. stacjonarnie uczyć się będą klasy IV i VIII, zdalnie kl. V, VI, VII
21.05. stacjonarnie uczyć się będą klasy V, VI i VIII, zdalnie kl. IV, VII
24.05. stacjonarnie uczyć się będą klasy VII i VIII, zdalnie kl. IV, V, VI

Klasy 0, I-III uczą się w trybie stacjonarnym.

25,26,27.05 odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Również 28.05. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Proszę rodziców, by do 19.05 zgłosili wychowawcom potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych podczas dni wolnych od zajęć z podaniem dni i godzin, na jakie opieka powinna być zapewniona.

W razie pytań, wątpliwości… pozostaję w kontakcie.

Z poważaniem,
Zuzanna Konieczna