Oddział przedszkolny – zawieszenie zajęć.

Na podstawie pozytywnej opinii PSSE oraz za zgodą Organu Prowadzącego, zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone na okres 28.-30.10.2020r.

Zuzanna Konieczna

dyrektor szkoły