Oddział przedszkolny – informacja

Szanowni Rodzice,
od 3.11.2020 r. do 6.11 2020 r. zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywać się będą w godzinach 8:00-13:00.

W zastępstwie za panią Justynę Nowak prowadzić je będzie p. Beata Konieczna.

Zuzanna Konieczna
dyrektor szkoły