Nauczania zdalne 20.12.2021- 09.01.2022

❗Informacja dotyczaca zdalnego nauczania w okresie 20.12.2021 – 09.01.2022❗

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r. uczniowie klas 1-8 przechodzą w tryb nauki zdalnej.

Wszystkie lekcja zdalne prowadzone będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć dla poszczególnych klas za pomocą narzędzi Google (Clasroom, Meet) oraz z obowiązującym Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne prowadzone będą na terenie szkoły lub zdalnie po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie rodzica.

Oddział przedszkolny funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Opieka świetlicowa na czas nauki zdalnej funkcjonuje dla uczniów klas 1-3. O potrzebie organizacji opieki w czasie lekcji, rodzice informują dyrekcję szkoły składając wniosek poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt z wychowawcami, nauczycielami bądź bezpośrednio z dyrektorem szkoły.

Zuzanna Konieczna