LEKKI TORNISTER

W tym roku nasza szkoła dołączyła do V edycji ogólnopolskiej kampanii ” Lekki tornister”. Program skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół pod­sta­wo­wych. Promuje działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych. W tym tygodniu  dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas  I i II uczestniczyły w zajęciach podczas których wysłuchały bajeczki edukacyjnej ”Lekki tornister i zielona kropeczka” . Dowiedziały się co to jest prawidłowa postawa, jakie są zasady wyboru i pakowania plecaka oraz jaki wpływ może mieć przeciążony plecak na nasz kręgosłup. Nieodłącznym elementem spotkania były również ruchowe ćwiczenia śródlekcyjne mające na celu wzmocnienie pleców oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Na zakończenie dzieci wypełniły kolorowe karty pracy utrwalając zdobytą na zajęciach wiedzę.  Dostrzegając , iż wciąż wzrasta liczba uczniów z problemami natury ortopedycznej, a skrzywienia kręgosłupa w różnych stadiach to problem powszedni naszych dzieci będziemy kontynuować powyższe zajęcia.

Beata Konieczna-pedagog szkolny