Konkurs piosenki angielskiej

Konkurs piosenki angielskiej!
Szczegóły na plakacie i w dołączonym regulaminie.
Regulamin szkolnego konkursu piosenki angielskiej
SING SING
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady szkolnego konkursu piosenki angielskiej „SING SING”
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Języków Obcych Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu
3. Konkurs skierowany jest do uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – VIII
4. Cele konkursu: prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów; promowanie nauki języków obcych; motywowanie uczniów do nauki w ciekawy i przyjemny sposób; promocja talentów; utrwalenie i wzbogacenie zasobów leksykalnych; praca nad poprawną wymową; przygotowanie uczniów do występów
publicznych; budzenie wiary we własne siły i talent.
5. Warunki uczestnictwa:
• uczestnikami konkursu mogą być soliści, duety lub zespoły (maksymalnie 5 osób w zespole) z oddziału przedszkolnego i klas I-VIII
• wykonawcy przygotowują wybraną przez siebie piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej niż 5 minut,
• piosenka nie może zawierać niecenzuralnych słów, być obraźliwa;
• uczestnicy śpiewają do podkładu bez słów lub przy własnym akompaniamencie;
• konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 0-III, oraz IV-VIII.
• zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika / uczestników, klasę oraz tytuł piosenki należy zgłosić do pani Renaty Hałki lub pani Anny Barańskiej do 20 maja 2022 roku;
• koncert uczestników odbędzie się podczas obchodów Dnia Dziecka – 1 czerwca 2022 roku;
• uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku;
6. Ocena i nagrody: występy uczestników ocenia jury; przy ocenie brana jest zarówno poprawność językowa jak i umiejętności wokalne; uczestnicy zajmują miejsca na podium oraz mogą dostać wyróżnienia; wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
278572439_4947091318716117_4432753445775602914_n