Kilka spraw organizacyjno-informacyjnych.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu informuje, że w okresie od 26.10.2020r. do 8.11 2020r. :

 1. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III uczą się w systemie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji, na bieżąco uaktualnianym o informację o odwołanych zajęciach bądź zaplanowanych doraźnych zastępstwach za nieobecnych nauczycieli,
 2. Klasy IV-VIII uczą się w systemie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji, na bieżąco uaktualnianym o informację o odwołanych zajęciach bądź zaplanowanych doraźnych zastępstwach za nieobecnych nauczycieli,
 3. Pedagog szkolny oraz nauczyciel bibliotekarz pracują stacjonarnie zgodnie z obowiązkowym wymiarem czasu pracy,
 4. Świetlica szkolna pracuje codziennie w godzinach 11:50-15:50. Z uwagi na liczne braki kadrowe możliwe jest skrócenie czasu pracy świetlicy, o czym rodzice będą informowani z wyprzedzeniem. Prosimy o wyrozumiałość,
 5. Dożywianie dla uczniów klas 0-III odbywa się bez zmian,
 6. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas I-III odbywają się stacjonarnie zgodnie z tygodniowym planem zajęć, chyba że z uwagi na nieobecność nauczyciela prowadzącego zostały odwołane,
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas IV-VIII odbywają się zdalne zgodnie z tygodniowym planem zajęć, chyba że z uwagi na nieobecność nauczyciela prowadzącego zostały odwołane. Za zgodą rodziców w/w zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie,
 8. Przypominam o możliwości skorzystania z wypożyczenia sprzętu komputerowego dla uczniów na czas nauki zdalnej,
 9. Uczniowie klas IV-VIII, który nie mają dostępu do infrastruktury internetowej, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach korzystając z infrastruktury szkolnej,
 10. Lekcje odbywają się zgodnie z zamieszczonym w dzienniku elektronicznym planie zajęć,
 11. Przypominam, że wszystkie ważne informacje regulujące zdalne nauczanie w naszej szkole, m.in. narzędzia, sposób komunikowania, monitorowanie obecności na zajęciach, weryfikację wiedzy uczniów zamieszczone są w regulaminie zdalnego i hybrydowego nauczania dostępnym w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty,
 12. Z dyrektorem, wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami zarówno uczniowie jak i rodzice mogą kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowo, w celu szybkiego kontaktu, dyrektor oraz wychowawcy klas udostępnili swoje prywatne numery telefonów rodzicom,
 13. O wszelkich zmianach w planie zajęć oraz organizacji pracy szkoły dyrektor poinformuje niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły oraz profil na Facebook,
 14. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu.

 

Z wyrazami szacunku oraz szczerymi życzeniami pozostania w dobrym zdrowiu,

Zuzanna Konieczna

dyrektor szkoły