Informacje dla Rodziców i Uczniów

Źródła i materiały do pracy, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać:

https://docs.google.com/document/d/1lsOgXlBkRaRIVmQSu8Xq07nqJS5pcJ01d6FHOUFCZkk/edit?usp=sharing


Informacja o formach i terminach konsultacji nauczycieli z uczniami i rodzicami podczas zdalnego nauczania ( 25.03.-10.04.):

https://docs.google.com/document/d/1asOE3hkbu8qF4_eoB2X4qfI8YEUKXAr45GoKbagbp6s/edit?usp=sharing

 

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 25.03.- 27.03.2020:

https://drive.google.com/drive/folders/1_a1W2Tl5oiyElkrG42tc0qyFFBp9qwAG?usp=sharing