Informacja

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców., zatem rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Uprawnionych rodziców proszę o stosowne wnioski (mogą być złożone poprzez dziennik elektroniczny) najpóźniej do jutra (20.03.2021 r.) do godziny 12:00, tak bym mogła zorganizować opiekę dla zgłoszonych uczniów.

Od poniedziałku pracujemy tak, jak dotychczas na Google Classroom i Google meet.

Istnieje możliwość wypożyczenia laptopów. Proszę się po nie zgłaszać dzisiaj do godz. 15:00 w sekretariacie szkoły.

Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Mam nadzieję, że po świętach uda nam się wszystkim wrócić do stacjonarnego nauczania.

Życzę dużo zdrowia.

Z poważaniem,
Zuzanna Konieczna