I spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu

Pierwsze w tym roku spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu odbyło się w atmosferze zadumy i wspomnień. Udaliśmy się bowiem na cmentarz parafialny, aby pomodlić się za zmarłych z naszych rodzin i bliskich. Znicze zapłonęły też na grobie ks. proboszcza Józefa Zięby. Szczególne przemyślenia nasunęły się jednak przy grobach małych dzieci. Spotkania takie są dobrym momentem, aby oddać się refleksji na temat przemijania i zastanowić się, jak możemy ulepszyć otaczający nas świat. Czasem wystarczy bowiem mała iskierka, a tych nie brakuje naszym wolontariuszom.