Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2016/2017

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) dyrektor Zespołu Szkół w Turzym Polu ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

14.10.2016 r. dzień wolny dla gimnazjum i szkoły podstawowej

31.10.2016 r. dzień wolny dla gimnazjum i szkoły podstawowej

19.-21.04 2017 r. ( dni 19 i 20 są dniami wolnymi dla gimnazjum, zaś dzień 21.04. dniem wolnym dla gimnazjum i szkoły podstawowej)

02.05.2017 r.  dzień wolny dla gimnazjum i szkoły podstawowej

16.06.2017 r.  dzień wolny dla gimnazjum i szkoły podstawowej

22.06.2017 r. dzień wolny dla gimnazjum i szkoły podstawowej