Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantami

Wakacje to czas beztroskiej, fantastycznej zabawy i odpoczynku od szkoły. Wielu

z nas wyjedzie na obozy, kolonie, do najbliższych, a część pozostanie w domach. Zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji, w tym  przestrzeganie przepisów w czasie podróżowania
i przemieszczania się, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób były głównymi tematami prelekcji  wygłoszonej przez funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji w Brzozowie dla klas młodszych. Na podsumowanie  dzieci wykonały piękne prace plastyczne ,,Moje bezpieczne wakacje”.
Z uczniami klasy VI i gimnazjalistami podkom. Anna Karaś rozmawiała na temat zagrożeń wynikających z używania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów  i innych ryzykownych zachowań, które w okresie wakacji mogą stanowić „atrakcję” dla młodzieży. Prelekcja została uzupełniona prezentacją ,,Używki kradną wolność”. Młodzież otrzymała również informacje, kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, jakie są przejawy
i przykłady demoralizacji, co to są czyny karalne, oraz jakie postawy  powinni przyjmować uczniowie, gdy ktoś namawia ich do czynu, który zakazany jest przez prawo.

Na zakończenie spotkania uczniowie złożyli serdeczne podziękowanie prowadzącym za ciekawą i interesującą pogadankę, z której wynieśli wiele cennych informacji.

B. Konieczna-pedagog szkolny