Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

„Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką, i liści zapach.Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży.Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. „Biały krzyż” K. Klenczon

11 listopada 1918 r., po 123 latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Z tej okazji w czwartek, 10.11.2022 r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu uroczysta akademia pod hasłem: „Pociąg do niepodległości”. Uczniowie z klas IV – VI zabrali nas w podróż poprzez lata walk o suwerenność i przypomnieli dzieje narodu polskiego od czasu zaborów aż do odzyskania niepodległości. Recytacja wierszy o tematyce patriotycznej wywarła na uczniach wielkie wrażenie i przypomniała, że słowo „patriotyzm”, niejednokrotnie interpretowane na wiele sposobów, ma jednak dla Nas wszystkich ogromną wagę. O godzinie 11:11 społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy. W trakcie uroczystości można było również usłyszeć utwory muzyczne nad oprawą których czuwali Pani Anna Błaszczak i Pan Maciej Tymkiewicz. Wzrok uczestników przyciągała wymowna dekoracja wykonana przez Panią Grażynę Piotrowską. Wydarzenie to zakończyło się przemówieniem dyrektor Zuzanny Koniecznej, która podkreśliła takie wartości jak wolność, suwerenność, niepodległość i patriotyzm.Cieszymy się, że występ młodych wykonawców, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowania, spotkał się z poważnym i ciepłym odbiorem zarówno ze strony ich kolegów jak i nauczycieli.

Justyna Zimoń, Renata Dydak-Szlama