20.04.2020 Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania obowiązujący od 20.-24.04.2020

https://drive.google.com/drive/folders/1FIoVupL0StFNv21s_pCUZz3W26GBMyEb?usp=sharing