Czas do szkoły…

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

Pierwszego września, uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Józefa Ziębę, zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. W tym dniu dla ponad 130 uczniów naszej szkoły zabrzmiał pierwszy dzwonek. Jego dźwięk przypomniał wszystkim, że pora na dobre pożegnać wakacje i z zapałem przystąpić do nauki.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła konieczność wzmożonego wysiłku warunkującego osiągnięcie największych sukcesów, a uczniowie zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby ten rok obfitował w same sukcesy.